Svenska kyrkan bryter isen?

Iglesia Santa Maria del Cami, Mallorca

Få frågor skiljer de protestantiska kyrkorna från den katolska så mycket som synen på nattvarden och kvinnliga präster.

I katolska kyrkor får inte församlingen del av vinet, symboliserande Jesu utgjutna blod. Och kvinnor ska fortsatt tiga i församlingen. I vart fall i predikstolen.

Därför är det ett framtidshopp om ökat kyrkligt samarbete som tänds när den katolska församlingen i Santa Maria del Cami inbjudit Svenska kyrkan att leda gudstjänsten på söndag 16:e december klockan 11.00.

Problemet med synen på nattvarden löstes genom att man under gudstjänsten ovanligt nog inte genomför nattvard.

Och än mer hoppfullt inför framtida samarbete, vår svenska komminister Anna Segerbo leder gudstjänsten. Utmanande, men hoppfullt.

Svenska kyrkans kör under ledning av kantor Maria Hansson medverkar. Det blir svenskt luciatåg och efteråt bjuder församlingen i Santa Maria på mallorkinsk lunch*. Och alla är varmt välkomna.

En stor festdag för det kyrkliga samarbetet. Förhoppningsvis uppstår nu ringar på vattnet utgående från Mallorca i en tid när de kristna kyrkorna runt om i världen utsätts för allt fler utmaningar.

Kyrkan i Santa Maria del Cami byggdes ursprungligen 1372, men fick sin barocktypiska utformning under 1700-talet.

*) vill du ha lunch, anmäl din närvaro till mallorca@svenskakyrkan.se

text: Janne Winblad von Walter (Senior adviser, Svenska kyrkan)