Svenska skolan förstärker

svenska skolan Mallorca

foto: Leila Mesanovic

Svenska skolan i Palma har förstärkt behörigheten hos sina gymnasielärare.

Skolan har funnits i Palma sedan 1967 och följer den svenska läroplanen. Grundspråket är svenska och varje dag sker undervisning i spanska och engelska. Utbildningen är godkänd av både svenska och spanska myndigheter.

Skolan stärker nu upp gymnasieundervisningen med fler behöriga lärare.

De undervisar i svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, biologi, idrott och hälsa. Dessutom har lärarna behörighet att bedöma och betygsätta eleverna i de flesta gymnasiekurserna.

Eleverna kan välja att läsa programmen naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, humanistiska eller ekonomi.

Svenska skolan har också ett samarbete med Hermods, som gör att man kan anpassa studieplanerna efter elevens individuella behov och önskemål.

Har man studerat i Palma kan man byta till vilken svensk eller spansk gymnasieskola som helst, förutsatt att man har tillräckliga språkkunskaper.

Efter avslutade studier kan eleven söka för att läsa vidare på universitet eller högskola.

I år finns sju gymnasieelever som läser olika program och går i olika årskurser.

En stor fördel med studier i Palma är de mindre grupperna där alla elever kan få individuell hjälp och mer uppmärksamhet.