Svenskt skolmöte

Svenska skolan Mallorca

Skolor i utlandet som undervisar på svenska ska träffas i Port de Sóller.

Här har Svenska skolan Mallorca och föreningen SUF ordnat en konferens under tre dagar, 22 – 24 november.

Konferensen riktar sig till alla personal inom skolan från förskola till gymnasium.

Drygt hundra deltagare från nio länder kommer för att diskutera gemensamma frågor som att arbeta med prioriterade områden, kooperativt lärande och rörelse i skolan i praktiken.

Cirka 15 skolar är representerade.

En av organisatörerna SUF (Svensk Utlandsundervisnings Förening) är till för skolor som har svensk undervisning i utlandet. Idag omfattar det fler än 6 000 elever.