Posts tagged ‘ABSI Mallorca’

Långa hyreskontrakt populära

I normala tider, alltså före covid-19, hyrde många ägare av bostäder på Mallorca ut bara för en kortare tid. Ett par dagar, en vecka eller fjorton…

Read article