Posts tagged ‘Allure of the Seas’

Större och fler fartyg

Kryssningsfartygen är en viktig inkomstkälla för Palma. Hamnmyndigheten summerar redan 2015 till 795 kryssningsfartyg med nästan 2 miljoner passagerare, som går iland för sightseeing, shopping och…

Read article