Posts tagged ‘båtuthyrningen’

Populärt med båt

Kustlinjen runt Mallorca är 55 landmil lång. Längs denna vackert varierande sträckning finns ett otal vikar att ankra upp i. En välutrustad marina för bunkring eller…

Read article