Posts tagged ‘Erik Gandini’

På gång – Svensk film

Månadens dokumentär är en film om svensk ensamhet. I sin dokumentär The swedish theory of love har Erik Gandini forskat i varför det finns så många…

Read article