Posts tagged ‘Eurostat’

Länge lever spanjoren

Spanjorerna lever längst av alla i EU. Genomsnittet för män och kvinnor är 83,5 år mot hela unionens 81,0 år. Uppgifterna gäller för 2016 och kommer…

Read article

Spansk ekonomi 2016

Industrin är den sektorn som bidrar med mest värde till ekonomin inom EU. Det slår Eurostat fast med ny statistik. Eurostat konstaterar också att industrins andel…

Read article

Spanien riskerar böter

EU-kommissionen vill att ministerrådet ska bötfälla Spanien för brister i statistiken. Under våren 2012 fick EU:s statistikbyrå Eurostat information om att den lokala statistiken för regionen…

Read article