Posts tagged ‘Fastighetsinspektion’

Eftersatt inspektion

Spaniens kommuner ska göra en teknisk undersökning av fastigheter som är 50 år gamla, enligt en lag från 2011. Det betyder inspektion av bärande delar, fasader…

Read article