Posts tagged ‘Jaume Servera’

Sóllertunneln avgiftsfri?

Consell de Mallorca vill att ta bort avgiften i Sóllertunneln. Ett beslut i frågan är planerat till septembermötet. Avgiftsfriheten skulle börja i januari 2017. Borgmästaren i…

Read article