Posts tagged ‘Jungfru Maria Himmelsfärd’

På gång – helgdag

I tolv europeiska länder firar man Jungfru Marias himmelsfärd den 15 augusti. Det gäller alla stora länder som Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien samt övriga med…

Read article

I morgon helgdag

I Spanien och i andra romersk-katolska länder firar man Jungfru Marias himmelsfärd. Enligt tidig katolsk och ortodox uppfattning har Jungfru Maria tagits upp till himlen med…

Read article