Posts tagged ‘Kastilien’

Hyggligt PISA-resultat

Så var PISA-undersökningen för 2015 publicerad. PISA står för Programme for International Student Assessment och är den sjätte sedan millenniumskiftet. De studerande har fått frågor inom…

Read article