Posts tagged ‘kryssningsfartyg Mallorca’

Färre fartyg, fler passagerare

Många Palmabor vill se färre kryssningsfartyg ankra upp i hamnen. ”För många båtar och turister på en gång skadar miljön och skapar trängsel och otrivsel i…

Read article

Viktiga kunder för taxi

Palmas beroende av turismen kan knappast belysas på ett bättre sätt. De dagar under sommaren när inga kryssningsfartyg ankrar upp i hamnen så tappar Palmas taxi…

Read article

Protester mot kryssningsfartyg

Över 10 000 palmabor har skrivit under ett upprop som vill se färre kryssningsfartyg ankra upp i Palma. Signaturer som samlats ihop på bara en månad. Internationella…

Read article

Rekord i kryssningar

I valet i maj drev Palmas dåvarande borgmästare Antoni Noguera på för att färre kryssningsfartyg skulle komma till staden. Hans tanke var att högst tre fartyg…

Read article

Uppåt för kryssningar

Allt fler kryssningsfartyg kommer till Palma. Första tre månaderna i år blev de 20 fler än samma period 2017. Totalt dockade 65 fartyg. Och då talar…

Read article