Posts tagged ‘Marc Pons Mallorca’

Billigare bostäder på gång

Behovet av billig nyproduktion av bostäder är stort på Balearerna. Bostadspriserna på öarna har gått upp de senaste åren. Uppgången sedan början av 2014 till idag…

Read article

Mer järnväg, färre bilar

Precis som i Sverige kom järnvägen till Mallorca under 1800-talets senare hälft. Och precis som i Sverige byggdes den ut i ett högt tempo. Som mest…

Read article

El till kryssningsbåtar

Efter Barcelona är Balearerna och främst Palma populäraste målet för kryssningsfartygen i Medelhavet. Över 800 gånger årligen angör fartygen med över två miljoner turister någon av…

Read article

Miljövänliga bussar

Marc Pons är ansvarig minister i Balearernas regering för trafik, energi och miljö. Nu får han ett utmärkt tillfälle att binda ihop sina ansvarsområden. Pons ska…

Read article

Energisatsning på vänt

I november i fjol åkte Marc Pons, ansvarig för energifrågorna på Balearerna, till Madrid för ett möte med energiminister Daniel Navía. På dagordningen stod satsningar på…

Read article