Posts tagged ‘OECD’

Stora inkomstklyftor

EU-kommissionen riktar stark kritik mot Spanien. Landet måste ta krafttag mot inkomstklyftorna i landet. Kommissionen beskriver situationen som ”kritisk”. Läget är att lönen för de 20…

Read article

Skattetrycket i Spanien

OECD publicerar löpande siffror, nu om skattetrycket i länderna inom gruppen. Skattetrycket är kvoten mellan de totala skatteintäkterna och bruttonationalprodukten (BNP). Idag har Spanien ett skattetryck…

Read article

Jobben kommer

Ingen annan region i Spanien kan visa upp en lika snabb minskning av arbetslösheten som Balearerna. Knappt 40 000 saknar nu ett jobb att gå till. Det…

Read article

Hyggligt PISA-resultat

Så var PISA-undersökningen för 2015 publicerad. PISA står för Programme for International Student Assessment och är den sjätte sedan millenniumskiftet. De studerande har fått frågor inom…

Read article

Fler tillfälliga jobb

Spansk ekonomi växer med runt tre procent i år. Och den positiva trenden håller i sig över 2017. En god nyhet. En tråkig nyhet är att…

Read article

Heltidsjobb önskas

Nästan tre miljoner spanjorer arbetar deltid. Det är 15 procent av alla arbetsföra. Men drygt hälften skulle hellre se att de hade ett heltidsjobb att gå…

Read article

Vatten är politik

Under det heta sommarhalvåret i Spanien är tillgången på vatten en central fråga. Är vattenmagasinen bara halvfyllda efter vintern, utarbetas olika beredskapsplaner. Och vi blir informerade…

Read article

Växande klyftor

Sedan de ekonomiska bekymren accelererade 2008, växer inkomstskillnaderna snabbt i Spanien. Bara i Portugal, Italien och Grekland är gapet fortfarande större mellan de som har mycket…

Read article

Balearbon är nöjd

OECD med 34 medlemsländer konstaterar i sin årliga undersökning Better Life Index att spanjorerna tycker sig ha god livskvalitet med bra balans mellan arbete, fritid och…

Read article