Posts tagged ‘Palmabor’

På gång – processioner

I en procession går en skara människor högtidligt med en religiös symbol. Katolska kyrkan använder processionerna vid påsk och andra stora helger. I de protestantiska länderna…

Read article