Posts tagged ‘Sa Fira de s’Indiot’

Lorenzos jul – mer traditioner

Lorenzo Garcia är född på Mallorca och har bott i Stockholm under snart 50 år. Kallas mallorkinsk i Sverige och ”es suec” (el sueco) på Mallorca.…

Read article