Posts tagged ‘SFM’

Strejker 6 mars

Den sjätte mars ser ut att bli en dag med stillastående tåg och taxi samt båtar kvar vid kaj. I månader har regionregeringen och järnvägsanställda inom…

Read article

Miljövänliga tåg

I närmare 150 år har järnvägen funnits på Mallorca. Efter snabb utbyggnad under 1800-talets senare hälft minskade dess betydelse under en stor del av 1900-talet. För…

Read article