Posts tagged ‘Siesta’

Spanska lånord 1

När det spanska riket bredde ut sig över världen på 1500-talet följde spanskan med. Idag är det förstaspråket för 400 miljoner människor. Byter ibland andra plats…

Read article

Vinnaren är……

Mallorcas vackraste mugg, stannar på Mallorca. Vinnaren är Anders Karlsson, grattis. Thomas Gustafssons båda böcker har vi lottat ut bland våra prenumeranter och Helen Lundqvist får…

Read article