Posts tagged ‘Unika besökare’

Nytt rekordår

Tack för att ni fortsätter att läsa våra nyheter från Mallorca! Vi fick över 300 000 besök på vår hemsida under året. En ökning med sex procent…

Read article

Kära läsare!

Vi har fått aktuell statistik om vår nystartade webbtidning. Under den senaste månaden har 966 UNIKA läsare varit inne på Mallorca Nyheter. Ni har öppnat 7 400…

Read article