Tanka bilen är dyrare

Bensinpriset på Balearerna fortsätter att stiga.

Under förra året steg priset med 18%. På fastlandet däremot steg priset 9,3 procent i snitt.

Bensinen är alltid dyrare här, beroende på transporten.

Förra årets pandemi gjorde att försäljningen hos mackarna sjönk kraftigt eftersom turisterna till Balearerna nästan uteblev.

Stationerna som ligger inne i städerna tappade 50-60% av sin försäljning och de som ligger vid motorvägarna och genomfartslederna tappade 75%.

Många mackar har inte kunnat minska sina kostnader och stänga eftersom de har en samhällsviktig funktion.

Att tanka fullt på Mallorca kostade förra året 61 euro i snitt. Det är cirka 11 euro mer än 2019.