Thomas Cooks konkurs – igen

foto: Adrian Pinkstone

Balearernas regering har nu lämnat sin information om läget för turismen efter Thomas Cooks kollaps.

Och vad man vill göra för att hjälpa de drabbade – anställda och företag i ett kort perspektiv.

Bedömningen är att cirka 300 000 färre turister kommer att besöka öarna mellan oktober 2019 och mars 2020. Den ekonomiska förlusten är cirka 110 miljoner euro.

Lokalregeringen har gjort beräkningar om konkursens påverkan på Balearerna samt förslag till åtgärder. Dessa har godkänts av de facket och arbetsgivare. Allt har sedan skickats till regeringen i Madrid som stöd för deras beslut. Turistminister Reyes Maroto har lovat åtgärder för att klara den här vintern.

Ett av förslagen som har kommit fram är att man önskar en halvering av landningsavgiften för flyget under innevarande lågsäsong.

Dessutom förslår man att det befintliga programmet för pensionärsresor (Imserso) utökas kraftig. Imserso innebär att spanska pensionärer får vara turister i sitt eget land, under lågsäsong, till en mycket lågt pris. Kostnaden delas på tre – pensionären, staten och hotellet.

Annat som är högt prioriterat är att få fler bolag att flyga hit och ta de landningar som Thomas Cook inte längre behöver.

Balearernas regeringen vill också marknadsföra öarnas möjligheter till omväxlande turism på andra marknader än i Storbritannien och Tyskland.