Tramuntana får egen logga

En ny logga har tagits fram för att knyta ihop marknadsföringen av Mallorcas världsarv, bergskedjan Serra de Tramuntana.

Loggan ska stötta de olika intressenterna som finns inom turism, förvaltning, ideella organisationer, hantverk och jordbruk. Consell de Mallorca (landstinget) har arbetat fram loggan.

Vi kommer att få se den på olivoljor, vin och citrusprodukter. Men även på hus och platser som är särskilt intressanta. Dessutom på hotell, restauranger, butiker och serviceinrättningar.

För att få använda loggan ska man söka om tillstånd. Ansökan ska informera om ursprunget och karaktären på produkten/tjänsten samt visa att man vill skydda och bevara området. Dessutom ska produkten/tjänsten vara framställd inom Serra de Tramuntana. En slags ursprungsmärkning helt enkelt.

Ansökan behandlas av en nämnd där bland andra Consell de Mallorca och konsortiet för Serra de Tramuntana ingår.

Godkända företag får möjlighet att använda loggan. Dessutom får de delta i aktiviteter som landstinget och konsortiet Serra de Tramuntana ordnar.