Tuffa amorteringar

Catalina Cladera

Balearernas totala skulder till Madrid och bankerna är 8,3 miljarder euro eller 30 procent av regionens produktion av varor och tjänster (PIB). Alltså en måttlig skuldbörda som ändå skapar problem.

Under tre år framåt ska Balearerna nämligen betala över 2,8 miljarder euro till centralregeringen i Madrid och till bankerna. Det är drygt 2 500 euro för varje ö-bo. En sådan snabb återbetalning av lånen krymper rejält utrymmet för ekonomiska och sociala satsningar.

Balearernas finansminister, Catalina Cladera, hoppas därför att Madrid ska vara berett att omförhandla villkoren. I klartext betyder det mindre amorteringar. Snart är det riksval i Spanien, så en uppgörelse kommer först efter 20:e december.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS