Turismen betyder alltmer

Till vardags kan vi naturligtvis dra slutsatsen att öarnas popularitet, främst i övriga Europa, ger betydande inkomster och skapar många jobb. Utan att veta hur mycket pengar den ger och hur många som får arbete. Nu presenteras en studie av turismens betydelse för Balearerna. Här slås med all tydlighet fast att turismen är avgörande för välfärd och arbete.

Av den regionala nationalprodukten (Producto Interior Bruto, PIB) står turismen för nästan hälften. Och semestrandet på Balearerna har ökat i ekonomisk betydelse – från 41,3 procent 2009 till 45,5 procent 2013 av PIB.

För drygt ett år sedan arbetade drygt var tredje anställd i turistnäringen, eller 153000 personer, och andelen visar under flera år på en stadig ökning. Trots den ekonomiska krisen i Spanien och övriga Europa.

Ett annat mycket populärt semestermål – Kanarieöarna – får 31,2 procent av sina inkomster från turismen.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS