Turismen första halvåret 2019

Cafe Mallorca

Efter sex månader med turister är det dags att publicera färsk statistik.

Balearerna har tagit emot 6,7 miljoner besökare, en uppgång med 1,9%.

Vi visste att våren har varit bra och att en liten nedgång är att vänta i slutet på året när de stora turistströmmarna har passerat.

I besökssiffrorna för första halvåret ingår spanska turister med 1,2 miljoner. Den inhemska gruppen är den tredje största efter tyskarna (2,0 miljoner) och britterna (1,5 miljoner). Dessa tre grupper står för knappt 70% av alla turister.  Tyskarna står för 30% och britterna för 22% av all turism, de är stora men ingen grupp dominerar.

Var och en av de tre har ökat sitt resande till Balearerna, men olika mycket. Engelsmännen har ökat med 3,6%, tyskarna och spanjorerna med 1,9% respektive 1,8%.  Allt jämfört med samma tid förra året.

Antalet turister från de nordiska länderna har minskat liksom fransmän, italienare och schweizare. De är små länder när det gäller turismen på Balearerna. Tillsammans har de haft en miljon resenärer här under årets första sex månaderna.

De nordiska länderna har totalt 315 000 resenärer, de står för den största procentuella nedgången, hela 21%.

En intressant fråga är hur mycket gör besökarna av med?

Nästan 6 miljarder euro är det enkla svaret, en uppgång med 2,4%. Eller 895 euro per person eller 149 euro per person och dag.