Turismen lockar unga

Foto: Ultima Hora

Varför lämnar så många unga på Mallorca skolan utan examen från gymnasiet?

Ungefär var fjärde elev väljer att hoppa av i förtid.

Två forskare vid Universitat de les Illes Balears (UIB), Francesc Oliver och Joan Rosselló, har tittat närmare på problemet.

Förklaringen är inte hur rikt samhället är.

I vart fall inte för Mallorcas del. Ön och övriga Balearerna är bland de mest välmående i hela Spanien. Men öarna har den högsta andelen i landet av unga som avbryter sina studier.

I stället riktar forskarna ljuset på turismens helt dominerande ställning. Den svarar för närmare hälften av regionens samlade inkomster.

Företagen i turistbranschen söker ofta lågutbildad personal. Här finns många arbetsuppgifter som inte ställer krav på teoretisk utbildning.

Och de unga hakar på för att tidigt tjäna pengar.

Forskarna ser samma mönster i andra regioner med ett ensidigt näringsliv, som exempelvis områden med övervägande jordbruk.

Hur ska då fler ungdomar övertygas att fullfölja sina studier?

Ett kärvt förslag från forskningen är att turistnäringen ska ställa högre kunskapskrav på sina anställda. Inte locka unga, lågutbildade med snabba pengar.