Turismen skapar jobb

När fastighetskrisen slog till mot Balearerna 2008 arbetade 116 000 personer inom turistnäringen de hektiska månaderna juni, juli och augusti. Under sommarmånaderna i år sysselsatte turistindustrin 140 000, en ökning från 2014 med nästan fem procent.

Var tredje sysselsatt på Balearna arbetar med turism. Av den regionala nationalprodukten (Producto Interior Bruto, PIB) står turismen för nästan hälften. Semestrandet på Balearerna som inkomstkälla har ökat i betydelse de senaste åren.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS