Turistsäsongen börjar i mars

test Coronavirus Mallorca

Regeringen på Balearerna planerar för nästa turistsäsong med början av mars 2021. Allt som kan ska var öppet till påsk – de första dagarna i april. Då hoppas man att viruset är under kontroll sedan en tid.

I planeringen är de viktigaste besluten att se till att smittan inte ökar igen.

Diskussioner förs nu mellan hotellägarnas organisation FEHM och regeringen på Balearerna om vilka åtgärder som ska vidtas.

Problemen är stora. Hälften av företagen inom näringen har aldrig varit öppna under 2020, ingen vet om de kommer att kunna öppna 2021. Den efterfrågan som brukar finnas är helt borta, kommer den igen? Och när?

Båda parter vill att de gäster som kommer hit ska kunna styrka att de är fria från covid -19.

Förhoppningen är att EU fattar beslut att alla resenären ska testas i sitt hemland innan avresan. Har de smitta får de inte resa. Viruset har, som vi märkt, varierat kraftigt över tid mellan olika länder och inom varje land.

Om det inte blir ett generellt beslut inom EU då kommer alla turister som inte kan styrka att de är virusfria att testas vid ankomsten till Balearerna.

Den lokala regeringen kommer att se till att det sker i hamnarna eller på flygplatserna.