TV med problem

En statligt finansierad tv-produktion ses som ett självklart alternativ till de snabbt växande kommersiella kanalerna. Så även i Spanien.

Men problem uppstår när ekonomin – och därmed skatteintäkterna – sviktar. Staten måste spara.

Samtidigt driver den tekniska utvecklingen på och kräver mer pengar. Kort sagt: en dynamisk bransch med hård konkurrens från kommersiella aktörer kräver satsningar.

Som för Spaniens del inte fungerat finansiellt sedan 2010.

Landet föll rakt ner i en djup lågkonjunktur 2008. Staten måste spara och åtstramningarna drabbade den statliga televisionen hårt.

Mellan 2010 och 2014 skars de statliga tv-bolagens budgetar ner med 35 procent. Kanaler stängdes och personal miste sina jobb. Som ett brev på posten kom lägre tittarsiffror.

Och en studie från universitet i Santiago de Compostela slår fast att just spansk television har drabbats extra hårt av den långvariga lågkonjunkturen.

Idag får de statliga tv-bolagen knappt 40 euro per innevånare mot 67 för EU i snitt.

Spanska kritiker håller fram de nordiska länderna som ett föredöme när det gäller att värna offentlig tv-produktion.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS