Underskottet fortsätter

Spanien sköter inte sin offentliga ekonomi, en vanvård som pågått i flera år i spåren av den långvariga ekonomiska krisen.

Inom unionen finns regeln att underskottet i statens finanser inte bör överstiga 3 procent av landets samlade produktion av varor och tjänster (BNP). Det är ett ”tak”.

Den spanska regeringen lovade tidigare att under 2013 skulle statens underskott ha bantats till 3 procent.

Så blev inte fallet.

Sedan ett par år är Spanien inne i en kraftig förbättring av ekonomin. Ändå fortsätter man till Bryssels irritation att bryta mot budgetreglerna. Landets underskott i finanserna på över 5 procent är näst sämst i Europa.

Och inte på 100 år har statsskulden varit högre än nu. Mätt som andel av BNP.

Tålamodet är slut hos andra medlemsländer och de kräver sanktioner mot Spanien. Det talas om bötesbelopp på ett par miljarder euro. Rajoy och hans regeringskollegor hoppas på ett blygsamt belopp, helst noll.

Rajoy har dessutom signalerat att vinner han valet 26 juni kan skattesänkningar inte uteslutas.

En åtgärd som knappast ger statskassan mer pengar och sänker budgetunderskottet.

Efter förhandlingar i Bryssel är beslutet att eventuella åtgärder skjuts upp efter det spanska riksdagsvalet. Men i början av juli är respiten över.

Spanien har fått fyra uppskov med sin anpassning till budgetreglerna. Tålamodet har nu nått vägs ände.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS