Undervisning under karantän

svenska skolan Mallorca

Svenska Skolan finns i Villa Schembri i Palma

Sedan det blev utegångsförbud har vi på Svenska Skolan Mallorca haft distansundervisning för samtliga årskurser, från klass 0 till gymnasiet.

Att från en dag till en annan byta undervisningsmetod från reguljär undervisning var en utmaning förstås. Lärarna hade en dag på sig att planera upp två veckors undervisning, som sedan blev förlängt fram till påsk.

Undervisningen ser lite olika ut, beroende på vilken årskurs man går i.

Högstadiet och gymnasiet har lektioner enligt schemat, de loggar in via Google Meet till en videokonferens där läraren sitter redo för att undervisa och stötta. Att följa schemat som vanligt lämpar sig bättre för äldre elever, de tar eget ansvar för sina studier och över att vara i tid till olika gruppmöten.

Utmaningen blir större ju yngre eleverna är. De yngre eleverna träffar sina mentorer och undervisande lärare, på bestämda tider varje dag, i grupp eller individuellt, också via Google Meet. De går igenom dagen tillsammans och får kortare uppgifter som de ska kunna slutföra under dagen.

Våra elever presterar mycket bra, trots rådande omständigheter. Det finns ett stort engagemang och en generellt hög nivå på de arbeten som skickas in. Vi har en hög närvaro på video-konferenserna och är imponerade över den fina attityd och lust till lärande eleverna visar – På distans.

Både elever och föräldrar ger en positiv återkoppling till lärarna, som nu arbetar hårdare än någonsin.

text: Leila Mesanovic
Biträdande rektor och lärare