Vaccination mot mässling

Nu ska Balearernas vuxna erbjudas vaccination mot mässling. Inte alla, utan i första hand de som är födda på 1970-talet. Ungefär 200 000 öbor.

Varför mot mässling och varför denna mogna åldersgrupp?

Virussjukdomen mässling är mycket smittsam och på gång igen i Europa. En smitta vi trodde nästan var utrotad. Och registrerade fall ökar snabbt. 90 000 människor insjuknade första halvåret i år, lika många som under hela 2018.

Så Jordi Reina, som är chef för virologiska avdelningen vid universitetssjukhuset Son Espases i Palma, har slagit larm. Just öbor födda under 1970-talet anser han befinner sig i farozonen. Många saknar nämligen skydd mot mässling.

Varför då?

De som är födda 1979 och senare anslöts automatiskt till ett program för vaccination. Och de äldre åldersgrupperna fick mässling som barn. Eller vaccinerades tidigt.

Men under 1970-talet var mässling på stark tillbakagång och de unga blev inte lika ofta smittade som tidigare generationer. Garden mot viruset sänktes.

Doktor Reina: ”Många 70-talister vaccinerades inte och idag är de en riskgrupp”.

Därför behövs ett vaccinationsprogram mot mässling. För öbor i åldern 40 till 50 år. Ett klokt beslut, då du som vuxen kan drabbas av lung- och hjärnhinneinflammation som följd av mässling.