Våldet mot kvinnor ökar

Vald mot kvinnor

IBDona är en stödorganisation för kvinnor på Balearerna och knuten till öarnas regering.

I år har verksamheten pågått i 20 år. IBDona har ett brett fokus på frågor som rör jämställdhet mellan könen.

En viktig uppgift är att stödja kvinnor som befinner sig i trängda situationer, ekonomiskt och socialt.

Hit kan därför kvinnor utsatta för våld i nära relationer vända sig dygnet runt.

Ansvarig för hjälpinsatserna är Maria Durán och hon larmar nu om ett snabbt växande våld mot kvinnor i parrelationer. I spåren av att alla är isolerade i sina bostäder.

Och ju längre nedstängningen av samhället pågått, desto fler kvinnor har vänt sig till IBDona. Särskilt alarmerade finner Durán att våldet inte bara växer i omfång, det blir också grövre.

De förtvivlade samtalen kommer inte bara från yngre kvinnor. Tvärtom.

Det som nu händer är att fler kvinnor över 65 år kontaktar kvinnojouren. Många har hittills avstått från att göra sin röst hörd, trots årtionden av misshandel. Istället har de tigit, skött hemmet och står nu utan pension.

Men kvar är den aggressive mannen. Så Durán tycker att de äldres situation är än värre.

IBDona sätter nu upp posters i bostadsområden och i livsmedelsbutiker med journummer som utsatta kvinnor kan ringa.