Väntar längst i EU

En spansk kvinna hinner fylla 32 år innan hon föder sitt första barn. Det är hela två år mer än genomsnittet för EU. Detta konstaterar en rapport från IFP, the Institute for Family Policies. Institutet är fristående, men har en konsultativ roll inom FN.

Knappast överraskande sägs den ekonomiska krisen spela en viktig roll för valet att vänta med första barnet. Den spanska staten lämnar ett närmast försumbart löpande stöd till nyblivna föräldrar och bara till de verkligt fattiga. 2010 slopade regeringen ett engångsbelopp på 2500 euros till varje nyfött barn.

Dagisplats är kostsam och får ofta som resultat att bägge föräldrarna inte kan arbeta heltid. Därför väntar, eller avstår, unga par från barn nummer två. Det sammantaget svaga familjestödet får som konsekvens att Spanien har ett av EU:s lägsta födelsetal, 1,32 barn för varje fertil kvinna. Motsvarande siffra för Sverige är 1,76, eller 33 % högre.

I Sverige har mamman hunnit fylla 29 år och pappan 31,5 år när de blir föräldrar för första gången.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS