Världsarvet Tramuntana

Serra Tramuntana

I år är det tio år sedan Serra de Tramuntana utsågs till världsarv av Unesco.

Fritt översatt beskrivs kulturlandskapet så här:

”Årtusenden av jordbruk i en miljö med knappa resurser har förvandlat terrängen och visar ett nätverk av kanaler för hantering av vattnet som behövs till jordbruksenheterna med feodalt ursprung. Landskapet präglas av odlingsterrasser och sammankopplade vattensystem – inklusive kvarnar – samt murar och gårdar i stenkonstruktioner”.

För några år sedan fick de ansvariga kritik av den lokala miljöorganisationen GOB för brist på både kunskap och samarbete samt illa skött underhåll.

Markägarna, kommunerna och Mallorcas landsting (Consell) arbetar nu tillsammans för ett världsarv i bästa skick.

Ordförande i landstinget Catalina Cladera säger att man har 40 förslag som ska arbetas igenom för att få framtida ekonomi och hållbarhet att fungera tillsammans. ”Vi har inte råd med hot mot världsarvet”.

Verkar som man har lyssnat på kritiken.