Varning för ultraviolett strålning

Meteorologiska Institutet på Balearerna varnar för hög UV-strålning denna vecka. Orsakerna är att ozonskiktet tunnas ut under sommarhalvåret, det klara vädret och att solen står högt. Myndigheterna rekommenderar en solskyddsfaktor på minst 15 och att du inte vistas i solen under lång tid. Tänk också på att skydda huvud och ögon. Särskilt viktigt är att små barn inte utsätts för kraftig solstrålning.

I fackkretsar talar man om UV-index, som ett samlat, skadligt, mått på den ultravioletta strålningen. Ett högt, eller mycket högt UV-index ligger vid Medelhavet mellan 7 och 10. Prognosen för Balearerna denna vecka är 8.

Så det finns all anledningen att vara försiktig.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS