Vatten är politik

Floden Tejo

Under det heta sommarhalvåret i Spanien är tillgången på vatten en central fråga. Är vattenmagasinen bara halvfyllda efter vintern, utarbetas olika beredskapsplaner. Och vi blir informerade om vikten att hushålla.

Men vatten och vattenförsörjning är också politik.

Ett utskott inom Europaparlamentet är starkt kritiskt till Spaniens sätt att vårda sina vattenresurser. Den bistra slutsatsen kommer utskottet till efter en inspektion av Spaniens två längsta floder – Tejo och Ebro.

Kritiken handlar om en nästan klassisk motsättning mellan miljö och ekonomi.

Å ena sidan måste jordbruket i det torra klimatet få bevattning via floderna. Å andra sidan innebär minskad genomströmning att flodernas eko-system skadas.

Utskottet tycker att ”uttaget” av vatten från floderna till bevattning av jordbruksmark är för stort. Dessutom nyttjar Spanien inte fullt ut möjligheterna att bygga avsaltningsanläggningar vid kusterna.

Pengar finns ju att hämta i Bryssel.

Även OECD har blandat sig i debatten. Organisation vill att fler vetenskapsmän och lokala miljökämpar deltar i besluten hur floderna ska utnyttjas.

text: John Öjhammar

Floden Ebro

Floden Ebro

 

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS