Vattenbristen förvärras

I 27 kommuner på Mallorca, Palma inräknat, är nu vattenbristen ett allvarligt problem.

Men redan tidigt i våras stod det klart att svårigheter skulle uppstå under turistsäsongen. Vintern hade varit regnfattig, vattenmagasinen långt ifrån fyllda och allt talade för rekordmånga besökare.

Successivt har också problemet med för låga grundvattennivåer ökat.

Dessutom var redan på försommaren en tredjedel av avsaltningsanläggningarna i Palma i uruselt skick och måste stängas av för reparation.

Ansvarig för vattenförsörjningen, Joana Maria Garau, beskrev då situationen som kritisk. Nu återkommer hon med en strategisk plan för att säkra god vattentillgång på kort och lång sikt. Och flaggar för höjda avgifter för storkonsumenterna.

Miljöorganisationen GOB, Grup Balear d’Ornitologia I Defensa de la Naturalesa, är mycket skeptisk till hennes planer och vill se betydligt tuffare och tydligare åtgärder.

De underkänner direkt modellen att bara ge goda råd till kommunerna. Eller sjösätta breda informationskampanjer som sommarens Vatten är en bristvara. Tänk!

Vad som behövs är tvingande besparingar som slår mot turism och fritid. Och GOB pekar direkt ut golfbanor, pooler och vattenparker. De är konkreta i sin kritik: bara en golfbana kan förbruka lika mycket vatten under ett år som en ort med 4 000 innevånare. Som idylliska Selva.

Fortsättning följer. Mycket tyder på ännu en regnfattig höst.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS