Växande klyftor

Sedan de ekonomiska bekymren accelererade 2008, växer inkomstskillnaderna snabbt i Spanien. Bara i Portugal, Italien och Grekland är gapet fortfarande större mellan de som har mycket och de som har lite eller inget.

Familjer med låga inkomster har tappat i köpkraft senaste åren. Lönerna har pressats tillbaka och skatterna ökat. OECD skriver att ”skillnaden mellan rika och fattiga är den största på 30 år.”

Uppskattningen är att knappt 20 procent av befolkningen, främst ungdomar, lever under fattigdomsgränsen.

I Spanien är beskattningen av kapitalvinster ineffektiv.  Det är en viktig förklaring till växande skillnader mellan rika och fattiga.

En annan förklaring är att förmögenheter placeras i skatteparadis. Och undgår att beskattas. Dit har även storbolagen sökt sig.

I fjol kunde en procent av befolkningen öka på sina förmögenheter med 15 procent. De rikaste. Övriga såg en minskning med 15 procent. De tjugo rikaste spanjorerna redovisar tillsammans en förmögenhet på 115 miljarder euro.

Över 80 procent av spanjorerna tycker att skattemyndigheter och lagstiftare måste få mer resurser. Skatteflykt går ut över välfärden, bland annat skola och hälsovård.

Och bidrar till ökade skillnader i förmögenhet mellan samhällsgrupper.

text: John Öjhammar

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS