Vinnare och förlorare

Spaniens centralbank har tittat närmare på hur hushållen klarat sig ekonomiskt under krisåren 2011 – 2014.

Ett överraskande resultat är att just pensionärerna är den grupp som kommit ut bäst. Och det beror på – enligt centralbanken – att deras pensioner är garanterade. Så under de tre åren har pensionärernas inkomster stigit med drygt 11 procent.

En bidragande orsak är pensionärsgruppens ändrade sammansättning – fler ”yngre” har kommit till med ett högre belopp inbetalt till pensionssystemet.

Pensionärerna har också fått ett brett politiskt stöd. Inget parti har velat se de äldres inkomster svänga kraftigt. Dels för att pensionsnivåerna är låga och dels för att de stöttat andra familjemedlemmar ekonomiskt.

Pensionärer i åldersgruppen 65 till 74 år lyckades också överleva krisen utan att behöva tulla på sitt sparande. Deras äldre kollegor däremot tog ur sitt sparande för att dryga ut pensionen.

I andra ändan av åldersskalan finns ungdomarna.

I motsats till pensionärerna har deras ekonomiska läge kraftigt försämrats. Deras inkomster sjönk med över 22 procent mellan 2011 och 2014. Anledningarna är väl kända – hög arbetslöshet, korta anställningskontrakt och låga ingångslöner.

Lämna ett svar

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS