Vintertidens död

Vintertid Mallorca

I Europa införde man 1980 ett byte från vintertid till sommartid genom ett beslut i EU – parlamentet. Nu när vi har vridit klockan fram och tillbaka i 38 år är det kanske dags för förändring.

I somras frågade EU-kommissionen 4,6 miljoner européer vad de tyckte om sommar- respektive vintertid. Resultat var att en tydlig majoritet (84%) ogillade att ställa om tiden – sommartid ska bli normaltid var svaret.

För att det ska kunna bli verklighet behöver alla EU-länder vara med på beslutet.

På Balearerna ser man bara möjligheter med att låta sommartiden bli bestående (normaltid). Mer dagsljus på den mörkare delen av året, då är det lättare att få fler turister under lågsäsong.

I Madrid stödjer man också förslaget att skrota ändringen av klockan. Här funderar man dessutom på att byta tidszon – från centraleuropeisk till brittisk. Frågan har diskuterats förr men nu ska den utredas för att se vad det innebär för produktiviteten och energianvändningen.

Landets läge västerut gör det naturligt att ha samma tid som britterna. Grannen Portugal har det.

Under tiden EU och Spanien utreder får vi fortsätta ställa om oss och klockorna.